top of page

Professionals voor overheden

Specialistische begeleiding bij Ontvlechtingen, Samenwerkingen, Fusies, Reorganisaties, Geschillencommissies, Professionele Coaching, Vertrouwenspersonen, Assessments

Wij zijn licentiehouder van de MB21 Applicatie voor administratieve processen bij overheden.

Scherm­afbeelding 2023-03-03 om 10.16.23.png
Home: Afbeelding

"Organisatiewijzigingen zijn vaak ingrijpende veranderingen voor zowel de werkgever als de werknemers. Om deze veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, stelt de werkgever in overleg met de vakbonden in het lokaal overleg een externe plaatsingscommissie of adviescommissie in.


Deze commissie heeft als taak om advies uit te brengen aan de werkgever over de plaatsing en de rechtspositionele inpassing van de individuele werknemers die rechtstreeks zijn betrokken bij de organisatiewijziging. 


De adviezen van de commissie worden opgesteld door een onafhankelijke secretaris vanuit MB Visie BV, waardoor de adviezen objectief en onpartijdig zijn."

Simone Muskee - Brinksma

simone rotterdam.jpg
Home: Citaat

Diensten MB VISIE BV

Projectleiders P&O

Administratieve ondersteuning logistieke processen

Online registratieformulieren

Secretarissen

Professionele Coaching

Vertrouwenspersoon

Assessments

Geschillencommissies

Home: Bestanden
Koffiepauze

Commissieleden

Een uitzonderlijke prestatie

Image by Tingey Injury Law Firm

Arbeidsjuristen

Met recht

Home: Projecten
bottom of page